هشت هزار و400تن آبزی از استان بوشهر به خارج صادر شد

هشت هزار و400تن آبزی از استان بوشهر به خارج صادر شد

هشت هزار و400تن آبزی از استان بوشهر به خارج صادر شد

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

هشت هزار و400تن آبزی از استان بوشهر به خارج صادر شد

//

هشت هزار و400تن آبزی از استان بوشهر به خارج صادر شد

بوشهر- مدیركل دامپزشكی استان یوشهر گفت: درسال گذشته هشت هزارو400 تن انواع آبزیان از این استان به خارج كشور صادر شد كه درمقایسه با سال پیش از آن، 21 درصد افزایش نشان می دهد

ایرنا، روابط عمومی اداره كل دامپزشكی استان بوشهر روز پنجشنبه به نقل ازمرتضی بحرانی افزود: انجام اقدامات پیشگیرانه دامپزشكی و كنترل بیماری‌های آبزیان از جمله عوامل افزایش صادرات آن بوده است.

وی یادآورشد: درسال 89حدود شش هزار و 650تن آبزی از استان بوشهر به خارج كشور صادر شده بود.

بحرانی اظهارداشت: از بین آبزیان صادراتی استان بوشهر صادرات میگوی پرورشی 43 درصدی رشد داشته كه این مهم نشان دهنده موفقیت اداره كل دامپزشكی استان بوشهر در پیشگیری و كنترل بیماری‌های میگوی پرورشی با همكاری پرورش دهندگان و اداره كل شیلات استان بوشهر بوده است.

مدیركل دامپزشكی استان بوشهر بیان كرد: هم اكنون مقادیری از میگوهای پرورشی تولید شده در بازارهای داخلی عرضه شده و حجم زیادی از این محصول در شركت‌های فرآوری استان بوشهر فرآوری و بسته بندی شده است.

وی گفت: این محصولات هم اكنون با انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه كنترل كیفی مواد غذایی این اداره كل و با كسب مجوز صادرات از اداره قرنطینه و امور بین الملل دامپزشكی استان بوشهر صادر و یا در حال صادرات است

"کاربرد ژنتیک مولکولی در مطالعات آبزیان" منتشر شد

ايلنا: پس از مقدمه مولفان و در فصل اول این کتاب، با عنوان ‹روش‌های پایه مولکولی› به موضوعاتی چون استخراج DNA، RNA و پروتئین، توالی یابی، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، بهینه سازی PCR، الکتروفورز، همسانه سازی، بیان کلونینگ، ریز آرایه نگاری (ریز آرایه بندی یا مایکروای)، لکه گذاری ساترن و نورترن، کتابخانه‌های ژنومی و CDNA، آنتی بادی‌ها یا پادتن‌ها، لکه گذاری وسترن و الایزا، دورگه سازی درجا و ایمونو هیستوشیمی و کنش متقابل پروتئین می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، فصل دوم این کتاب نیز با عنوان به ‹واکنش زنجیره‌ای پلیمر› از در جا موضوعاتی مانند PCR کمی، مبانی و اصول PCR کمی، qPCR نیمه کمی، qPCR غیر رقابتی، qpcr رقابتی، Real _ time qpcr، مفاهیم پایه و اصول نور و فلورسانس در Real _ time qpcr، آنالیز منحنی ذوب، سیستم شناسایی فلئورسانس، سنجش ۵ نوکلئاز یا Taqman، کاوشگری الیگونوکلئوتیدی هم جوار، کاوشگرهای سنجاق سری، کاوشگرهای عقربی شکل، کاوشگرهای دوقلو یا چسبیده به هم، روش تعیین کمیت با واکنش زنجیره‌ای پلمیراز درجا، کمیت سنجی مطلق، روش‌های محاسبه و استانداردسازی، کمیت سنجی نسبی و کاربرد PCR کمی در تحقیقات آبزی پروری را مورد بررسی قرار داده است.

فصول پایانی این کتاب را منابع و واژه نامه تشکیل می‌دهد.

چاپ نخست کتاب کاربرد ژنتیک مولکولی در مطالعات آبزیان در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۲۲۰۰ تومان از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده استدیدگاه خود را بیان کنید