دستیابی به بیوتکنیک تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی

دستیابی به بیوتکنیک تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی

دستیابی به بیوتکنیک تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

دستیابی به بیوتکنیک تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی

//

دستیابی به بیوتکنیک تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی

محققان انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری وابسته به موسسه تحقیقات شیلات ایران پس از هفت سال از گونه تاسماهی ایرانی برای نخستین بار در کشور خاویار پرورشی تولید کردند

خبرگزاری مهر، در بررسی گنادهای جنسی و کیفیت خاویار یک عدد تاسماهی ایرانی با وزن 12.200 کیلوگرم از آن مقدار 1720 گرم معادل 14.1 درصد وزن بدن ماهی خاویار استحصال شد.

 بیوتکنیک تولید خاویار پرورشی از شش گونه  ماهیان خاویاری شامل ازون برون، فیلماهی، تاسماهی شیپ، تاسماهی روسی، تاسماهی سیبری و استرلیاد تاکنون در کشور انجام شده بود.

از بین 27 گونه ماهیان خاویاری جهان، تنها یک گونه به نام کشور ایران (Persian sturgeon) است و تولید خاویار از تاسماهی ایرانی بنام محققان ایرانی در جهان ثبت خواهد شد.

ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش ‌ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند که‌ فقط در نیمکره‌ شمالی‌ پراکنش‌ دارند، در حال‌ حاضر 27 گونه‌ ماهی‌ خاویاری‌ در دنیا وجود دارد که‌  شش گونه‌ آن‌ در دریای‌ خزر ورودخانه‌ های‌ منتهی‌ به‌ آن‌ زیست‌ نموده و 90 درصد خاویار جهان‌ را تامین‌ می‌ کنند، بر اساس‌ آمار و نتایج‌ تحقیقاتی‌، ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در دنیا در حال‌ انقراض‌ استدیدگاه خود را بیان کنید