آب بندانها بستر مناسبی برای پرورش ماهی

آب بندانها بستر مناسبی برای پرورش ماهی

آب بندانها بستر مناسبی برای پرورش ماهی

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

آب بندانها بستر مناسبی برای پرورش ماهی

//

آب بندانها بستر مناسبی برای پرورش ماهی

مدیر کل شیلات گیلان گفت: آب ‌بندانها بستر مناسبی برای پرورش ماهیان گرم ‌آبزی، ذخیره آب در فصول بارانی برای کشت برنج هستند

سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایران به دلایل آب و هوایی بیشتر آب ‌بندانها در استانهای شمالی کشور همچون مازندران، گیلان و گلستان وجود دارند.

وی اظهارداشت: علاوه بر پرورش ماهیان و ذخیره آب کشاورزی این آب ‌بندانها مکانی مناسب برای گونه ‌های مختلف زیستی هستند.

مدیر کل شیلات گیلان گفت: پرورش ماهی در آب ‌بندانها کاری پر سود و منفعت در استانهای شمالی است و باید این مهم بیش از پیش توسعه یابد.

وی افزود: استفاده بهینه و چند منظوره از منابع آبی از قبیل استفاده از منابع خاک و آب غیر قابل استفاده برای کشاورزی صنعت و بهداشت با هدف توسعه آبزی پروری یک راهکار اصولی است.

سعیدی گفت: محیط طبیعی آب بندانها غنی ازمواد غذایی ارزشمند از قبیل مواد فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون و گیاهان آبزی مفید دیگر برای تغذیه کپور ماهیان است.

وی تاکید کرد: ساخت استخرهای چند منظوره بعنوان یکی از روشهای بهینه سازی مصرف آب، علاوه بر ذخیره سازی آب کشاورزی و مدیریت مصرف آب می تواند تولید سالانه ماهی و آبزیان را افزایش دهد.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه به مزیتهای استخرهای چند منظوره اشاره کرد و گفت: استفاده بهینه از منابع آبی، کاهش کوددهی در کشاورزی، افزایش سرانه مصرف ماهی و اشتغالزایی از مهمترین این مزیتهاست.

وی اظهارداشت: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی به دلیل محدودیت برداشت آبزیان از دریاها مورد توجه ویژه اکثر کشورها قرار گرفته  و همچنین آبزی پروری در آبهای داخلی از بعد دیگری نیز اهمیت دارد و آن موضوع کیفیت مناسب و ارزش غذایی گوشت ماهی نسبت به سایر فرآوردههای غذایی است.

سعیدی ادامه داد: پرورش ماهی در کنار کار کشاورزی یکی از روشهای استفاده بهینه از منابع آبی است که ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانوار کشاورز موجب غنی سازی آب کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید