توليد 120 تن ماهي گرمابي در سبزوار طي سال جاري

توليد 120 تن ماهي گرمابي در سبزوار طي سال جاري

توليد 120 تن ماهي گرمابي در سبزوار طي سال جاري

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

توليد 120 تن ماهي گرمابي در سبزوار طي سال جاري

//

توليد 120 تن ماهي گرمابي در سبزوار طي سال جاري

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان، محمدجواد ايزديان امروز چهارشنبه 30 فروردين در نشستي خبري، با اشاره به رهاسازي 50 هزار قطعه بچه ماهي گرمابي شامل آمور، کپور و فيتوفاک در 25 مزرعه پرورشي در سطح شهرستان، افزود: از اين مزرعه‌ها 120 تن ماهي برداشت شده که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

وي همچنين تهيه 100 هزار قطعه بچه ماهي گرمابي جهت رهاسازي در آب بندها و سدهاي شهرستان را از ديگر برنامه‌هاي واحد شيلات اين سازمان عنوان و تصريح كرد: اين امر در راستاي افزايش چشمگير توليد ماهي گرمابي در سال آينده در سبزوار انجام مي‌شود.

وي اضافه کرد: برنامه مذکور علاوه بر تهيه و توزيع 50 هزار قطعه بچه ماهي گرمابي براي مزارع پرورشي استدیدگاه خود را بیان کنید