توليد 15.5 ميليون قطعه ماهي زينتي در استان تهران

توليد 15.5 ميليون قطعه ماهي زينتي در استان تهران

توليد 15.5 ميليون قطعه ماهي زينتي در استان تهران

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

توليد 15.5 ميليون قطعه ماهي زينتي در استان تهران

//

توليد 15.5 ميليون قطعه ماهي زينتي در استان تهران

در سال گذشته بيش از 15 و نيم ميليون قطعه ماهيان زينتي آب شور و شيرين در 45 مركز فعال تكثير و پرورش ماهيان آكواريومي توليد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رحماني ـ مدير شيلات استان تهران ـ گفت: با توجه به پتانسيل بالاي توسعه اين فعاليت و بازار مصرف در استان تهران با اجراي طرح‌هاي پرورش ماهيان آكواريومي در فضاي گلخانه‌ها، استخرهاي دومنظوره كشاورزي مساعد در استان و نيز توسعه مشاغل خانگي، توليد اين محصول در سال جاري به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.

تكثير و پرورش گياهان آبزي، حمايت از پرورش ماهيان آكواريومي آب شور و تكثير گونه‌هاي بومي و ساير گونه‌هاي ماهيان آكواريومي تاكنون در داخل كشور تكثير نيافته‌اند كه در برنامه توسعه شيلات ايران قرار دارددیدگاه خود را بیان کنید