صیادان گیلانی حدود 5 هزار تن ماهی صید كردند

صیادان گیلانی حدود 5 هزار تن ماهی صید كردند

صیادان گیلانی حدود 5 هزار تن ماهی صید كردند

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

صیادان گیلانی حدود 5 هزار تن ماهی صید كردند

//
################


دیدگاه خود را بیان کنید