قصرشيرين داراي بزرگترين پروژه ماهيان گرمابي كشور است

قصرشيرين داراي بزرگترين پروژه ماهيان گرمابي كشور است

قصرشيرين داراي بزرگترين پروژه ماهيان گرمابي كشور است

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

قصرشيرين داراي بزرگترين پروژه ماهيان گرمابي كشور است

//

 

قصرشيرين - شهرستان قصرشيرين به عنوان قطب شيلات با دارا بودن پروژه هشت هزار هكتاري شيلات شهدا، داراي بزرگترين پروژه ماهيان گرمابي كشور است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی: به گزارش ايرنا، نام استان كرمانشاه در بحث شيلات به واسطه قصرشيرين ثبت شد و ميگوي آب شيرين نيز در كشور به قصرشيرين اختصاص دارد.
پروژه عظيم پرورش ماهيان گرم آبي و سردآبي شهداي قصرشيرين، مهمترين پروژه آبزي پروري كشور مي باشد.
طرح عظيم شيلات شهداي قصرشيرين درسطح هشت هزار و يكصد هكتار وسعت در سه فاز با بند انحرافي 5/17 كيلومتر و با هدف توليد سالانه 11 هزار تن انواع ماهي گرمابي و سردآبي و اشتغالزايي يك هزار و 800 نفر و با 150 ميليارد ريال اعتبار احداث شده است.
فاز اول اين طرح در مساحت يك هزار و 500 هكتار و 330 هكتار سطح فعال احداث و 35 مزرعه آن آبگيري و برداشت از آن آغاز شده است كه 200 نفر از دانش آموخته گان بخش كشاورزي و شيلات در قصرشيرين در فاز اول شيلات جذب شده اند.
فاز دوم اين طرح نيز در حال تكميل زيرساختها و آماده واگذاري به دانش آموختگان بخش كشاورزي و شيلات مي باشد.
فاز سوم شيلات شهدا در سطح چهار هزار هكتار نيز به شركت كشت و صنعت مهيا براي احداث باغ و توليد نهال و سبزي و صيفي بنياد مستضعفان كشور واگذار شده است كه تاكنون 24 ميليارد ريال از اعتبارات 60 ميليارد ريالي براي اجراي اين طرح جذب شده است.
احداث باغ، نهالستان، شيلات و كشت و زراعت براي فاز سه اين پروژه اجرا خواهد شد كه علاوه بر توسعه شهرستان و استان كرمانشاه و ايجاد اشتغال، زمينه هاي توسعه و امنيت پايدار را فراهم مي كند.
همچنين در چشم انداز پيش بيني شده براي اين مجتمع صنايع جانبي بخش شيلات و كشاورزي و كارخانجات وابسته ايجاد ايستگاههاي پمپاژ آب، سيستم نوين آبياري تحت فشار در نظر گرفته شده است.
هم اكنون سرانه ميزان مصرف ماهي در قصرشيرين شش كيلوگرم مي باشد در حالي كه اين ميزان در كشور 5/13 كيلوگرم مي باشد.
انواع ماهيان پرورشي در شيلات شهداي قصرشيرين فيتو فاك، آمور، كپور و ميگو مي باشد.
همچنين براي نخستين بار در كشور برداشت ميگوي عظيم الجثه آب شيرين در قصرشيرين در حال انجام است.
قصرشيرين درغرب استان كرمانشاه با 25 هزار نفر جمعيت و بيش از 186 كيلومتر مرز مشترك با عراق داراي بزرگترين سايت گلخانه براي توليد محصولات خارج از فصل و 30 هزار هكتار اراضي كشاورزي است.دیدگاه خود را بیان کنید