صيد ماهي كيلكا در مازندران كاهش يافت

صيد ماهي كيلكا در مازندران كاهش يافت

صيد ماهي كيلكا در مازندران كاهش يافت

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

صيد ماهي كيلكا در مازندران كاهش يافت

//

 

ساري- مدير كل شیلات مازندران با بيان اينكه در چهار ماهه نخست امسال حدود دو هزارو 670 تن ماهي كيلكا صيد شده است ،گفت: اين ميزان صيد نسبت به مدت مشابه سال قبل 15درصد كاهش رادر سبد صيد نشان مي دهد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی : ' حسن حبيب نژاد' روز سه شنبه در گزارشي به ايرنا افزود:44فروند شناور صيادي كيلكا گير تا پايان تيرماه اين ميزان ماهي را صيد كرده اند.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد كاهش تعداد شب هاي دريانوردي درجهت حفظ ذخاير ماهيان كيلكا در زمان تخم ريزي در كاهش صيد موثر بوده است.
حبيب نژاد در ادامه افزود: 430نفرصياد با صيادي در زمينه صيد وصيادي ماهيان كيلكا دراستان مشغول فعاليت هستند كه ارزش اقتصادي ماهيان صيد شده درچهارماهه نخست سال جاري هشت ميليارد و 700 ميليون ريال بوده است.
وي سرانه صيد هر شناوررا 60 تن عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به افزايش فرهنگ صيادان درخصوص حفظ و بازسازي ذخاير و مشاركت جامعه صيادي در چند ساله اخير دراين زمينه، صيد ماهيان كيلكا از هفدم فروردين ماه تا پايان خردادماه سال جاري به دليل تخم ريزي و وجود بچه ماهيان تعطيل بوده است.
مازندران 338كيلومتر ساحل در خزر دارد.دیدگاه خود را بیان کنید