حمايتهاي قانوني از صيادان در مقابل دزدان دريايي تصويب شد

حمايتهاي قانوني از صيادان در مقابل دزدان دريايي تصويب شد

حمايتهاي قانوني از صيادان در مقابل دزدان دريايي تصويب شد

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, September 28, 2021

حمايتهاي قانوني از صيادان در مقابل دزدان دريايي تصويب شد

//

 چابهار _ مديركل اداره شيلات سيستان و بلوچستان گفت: با اصلاح محدوده تردد، پشتيباني و حمايت قانوني و حقوقي از صيادان هنگام صيد در آبهاي دور به ويژه اقيانوس هند در مقابل حمله دزدان دريايي به تصويب رسيد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی : 'غلامرضا سندگل' روز پنجشنبه در حاشيه 'نشست تخصصي تون ماهيان كشور' به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: اين نشست با هدف بررسي مشكلات و اصلاح آيين نامه صيد تن ماهيان در راستاي تسهيل و حمايت حقوقي از شناورهاي لنج فعال در آبهاي دور در چابهار برگزار شد.
وي گفت: در اجراي مصوبات اين نشست شركت بيمه موظف شد خسارت شناورهاي حادثه ديده از قبيل غرق شدن يا آتش سوزي را بپردازد.
او اظهارداشت: با توجه به هماهنگي انجام شده با سازمان بنادر و دريانودي در راستاي اصلاح موضوع محدوديت تردد در پروانه ثبت اين امر در مرحله نخست براي 600 فروند لنج با ظرفيت ناخالص بالاي 50 تن كه الزامات فني و ايمني را رعايت كرده اند به اجرا درمي آيد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: درسالهاي اخير شماري از شناورهاي ايراني هنگام صيد در منطقه
IOTC (اقيانوس هند) با پديده شوم دزدان دريايي مواجه شده اند كه صدمات روحي و خسارات جبران ناپذيري به تعدادي از صيادان زحمتكش استان سيستان و بلوچستان وارد شده است.
او افزود: براي رهايي از اين مشكلات عنوان منطقه تردد در گواهينامه ثبت شناورها يا همان پروانه بهره برداري از 'آبهاي ساحلي و سرزميني' به 'آبهاي تحت پوشش كميسيون تون ماهيان اقيانوس هند
IOTC' تغيير نام پيدا خواهد كرد.
مديركل اداره شيلات سيستان و بلوچستان گفت: جمهوري اسلامي ايران يكي از اعضاي مهم كميسيون
IOTC است كه زيرنظر سازمان خوار و بار جهاني 'FAO ' فعاليت دارد.
وي افزود: هم اكنون شناورهای كلاس لنج سيستان و بلوچستان كه از بزرگترين شناورهاي صيادي كشورند و از امكانات صيد نظير سردخانه و تجهيزات مناسب ناوبری وايمني برخوردار هستند در آبهاي دور اقدام به صيد و صيادي مي كنند.
در نشست تخصصي 'تون ماهيان كشور' معاون صيد و بنادر سازمان شيلات و مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي كشور حضور داشتنددیدگاه خود را بیان کنید