آلودگي ميكروبي در درياي خزر بسيار بالاست

آلودگي ميكروبي در درياي خزر بسيار بالاست

آلودگي ميكروبي در درياي خزر بسيار بالاست

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

آلودگي ميكروبي در درياي خزر بسيار بالاست

//

 

الف : يك متخصص محيط زيست دريايي با بيان اينكه ميزان آلودگي‌هاي ميكروبي در درياي خزر بسيار بالا است، گفت: به افرادي كه براي شنا به درياي خزر مي‌روند، توصيه مي‌شود كه ترجيحاً در درياي خزر شنا نكنند.

سيد‌محمدرضا فاطمي در گفت‌وگو با فارس درباره آلودگي‌هايي كه در درياي خزر و وجود دارد، اظهار داشت: آلودگي درياي خزر چند دسته مي‌شود؛ نخستين آلودگي از مناطق شهري و از طريق رودخانه‌هاي اطراف به درياي خزر وارد مي‌شود ضمن اينكه منشأ اين آلودگي از فاضلاب انساني است كه از آن طريق ميكروب‌ها وارد درياي خزر مي‌شود و آب دريا را آلوده مي‌كند.

وي ادامه داد: افرادي كه براي شنا به درياي خزر مي‌روند بايد حواس خود را جمع كنند و ترجيحاً در درياي خزر شنا نكنند يا در محدوده خارج از ورود رودخانه‌ها به دريا، شنا كنند چرا كه كف رودخانه و حوالي اطراف آن آلوده است و توصيه نمي‌شود كه در آنجا شنا شود.

فاطمي افزود: دسته دومي كه موجب ايجاد آلودگي در درياي خزر مي‌شود، كودها و سموم كشاورزي است كه از طريق كوهستان‌ها و زمين‌هاي كشاورزي اطراف وارد درياي خزر مي‌شود كه ورود اين مواد غذايي و مُغذّي مانند نيترات و فسفات موجب غني‌شدن آب دريا مي‌شود. باعث شكوفايي پلنگتوني مي‌شود و پديده كشند سرخ يا جزر و مد ايجاد مي‌كند كه اين پديده به مرگ ماهي‌ها مي‌انجامد.

وي افزود: با آلوده شدن بيشتر درياي خزر پديده جزر و مد بيشتر مي‌شود و مرگ و مير ماهي‌ها نيز افزايش مي‌يابد ضمن اينكه اين تهديدي است كه در خليج‌فارس نيز اتفاق مي‌افتد ولي در درياي خزر بيشتر شده است.

اين كارشناس منابع آب و محيط دريا بيان كرد: قسمت دوم آلودگي‌هاي درياي خزر از خود درياي خزر به وجود مي‌آيد چرا كه استخراج نفت موجب آلودگي اين دريا مي‌شود اما ما در ايران مشكل آلودگي نفتي را كمتر داريم و بيشتر آلودگي نفتي در درياي خزر از مواد نفتي كه از سمت آذربايجان و آستارا وارد آب‌هاي ايران مي‌شود، موجب آلوده شدن درياي خزر مي‌شود.

فاطمي گفت:‌ طبق بررسي‌هاي انجام شده در مورد رسوب درياي خزر، معلوم شده كه ميزان سم "ددت " در اين دريا بسيار بالا است؛ سم "ددت " از سمومي است كه كاربرد آن از طرف وزارتخانه‌هاي بهداشت و كشاورزي ممنوع شده است ولي ‌بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه آثار اين سم يافت شده در رسوبات درياي خزر بسيار تازه است و كشاورزان هنوز از اين سم خطرناك استفاده مي‌كنند.

وي عنوان كرد: مجموعه اين عوامل موجب آلودگي آبزيان خزر و از دست رفتن تدريجي كيفيت و سلامت دريا براي استفاده تفريحي شده است ضمن اينكه با اين روند عملاً مصرف ماهي نيز از اين دريا كم شده است و خوردن ماهي و شنا كردن در درياي خزر با مشكل روبرو است.

فاطمي تأكيد كرد: سازمان محيط زيست نيز در سال‌هاي گذشته چند پروژه در خصوص آلودگي‌هاي ميكروبي درياي خزر انجام داده است كه نتايج حاكي از آن است كه ميزان آلودگي ميكروبي در درياي خزر بالا است البته اين سازمان يكبار به صورت محدود نتايج را منتشر كرده و هشدار داده كه مردم در مناطق آلوده شنا نكنند.

اين كارشناس منابع آب و محيط دريا در پاسخ به اين پرسش كه آيا آلودگي ماهي‌هاي درياي خزر هم به قدر آلودگي ماهي‌هاي جنوب است، اظهار داشت: مصرف ماهي سفيد يا كفال به خاطر گراني قيمت پايين أمده است و به جز اهالي شمال كشور مردم كمتر ماهي شمال را مي‌خورند ولي اگر افراد بدانند كه اين ماهي از تالاب انزلي و رودخانه‌هاي اطراف اين دريا مي‌آيد، خوردن آن ماهي‌ها توصيه نمي‌شود منتها خوردن ماهي درياي خزر مشكلي ندارد.

وي افزود: طبق تحقيقات معلوم شده است كه سموم و مواد حاوي كلر در بدن ماهي‌هاي درياي خزر وجود دارد ولي به ميزان زياد نيست ضمن اينكه توصيه مي‌شود افراد به صورت مرتب از ماهي‌هاي درياي خزر نخورند و ماهي جنوب را هم وارد رژيم غذايي خود كنند تا حالت انباشتگي سم در بدنشان پيش نيايد.

فاطمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بدن ماهي‌هاي درياي خزر، سمومي كه در ماهي‌هاي جنوب هست، وجود دارد؟ گفت: سموم داخل بدن ماهي‌هاي درياي خزر بيشتر كشاورزي است و اين سموم در بدن ماهي‌هاي جنوب كمتر است ولي اين سموم كه شامل كروم و نيكل مي‌شوند، تأثيرات منفي در بدن برجا مي‌گذارند و بسيار خطرناك هستند.دیدگاه خود را بیان کنید