صيد ميگوي ببري در بحركان آزاد شد

صيد ميگوي ببري در بحركان آزاد شد

صيد ميگوي ببري در بحركان آزاد شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

صيد ميگوي ببري در بحركان آزاد شد

//

 

خبرگزاري فارس: صيد گونه دريايي ميگوي ببري در صيدگان بحركان هنديجان در استان خوزستان آزاد شد

به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز به نقل از روابط عمومي شيلات خوزستان، مدير كل اين اداره اظهارداشت: براساس گزارشات پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور و تصويب كميته صيد استان، صيد ميگوي ببري در بحركان با عمق بالاي هشت متر از ?? مرداد ماه تا اطلاع ثانوي آزاد است.
رحيم مغينمي تاكيد كرد: مجوز صيد ميگو فقط براي لنجهاي صيادي استان و قايق‌هاي منطقه هنديجان صادر مي‌شود و تخليه و حمل ونقل ميگوهاي صيد شده تابع مقررات طرح تحويل گيري و حمل و نقل بهداشتي آبزيان بوده و مسئولان كنترل كيفي بر مراحل مختلف تخليه و حمل و نقل ميگو نظارت مي‌كنند.
وي تصريح كرد: لازم است همه شناورهاي صيادي به سايبان، تجهيزات برودتي، ادوات صيد وهمچنين گواهي سمپاشي و گواهي بهداشتي فردي مجهز باشندبه گزارش خبرگزاري فارس از اهواز به نقل از روابط عمومي شيلات خوزستان، مدير كل اين اداره اظهارداشت: براساس گزارشات پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور و تصويب كميته صيد استان، صيد ميگوي ببري در بحركان با عمق بالاي هشت متر از ?? مرداد ماه تا اطلاع ثانوي آزاد است.
رحيم مغينمي تاكيد كرد: مجوز صيد ميگو فقط براي لنجهاي صيادي استان و قايق‌هاي منطقه هنديجان صادر مي‌شود و تخليه و حمل ونقل ميگوهاي صيد شده تابع مقررات طرح تحويل گيري و حمل و نقل بهداشتي آبزيان بوده و مسئولان كنترل كيفي بر مراحل مختلف تخليه و حمل و نقل ميگو نظارت مي‌كنند.
وي تصريح كرد: لازم است همه شناورهاي صيادي به سايبان، تجهيزات برودتي، ادوات صيد وهمچنين گواهي سمپاشي و گواهي بهداشتي فردي مجهز باشنددیدگاه خود را بیان کنید