بركه هايي براي حفاظت آبزيان تالاب پريشان كازرون ايجاد مي شود

بركه هايي براي حفاظت آبزيان تالاب پريشان كازرون ايجاد مي شود

بركه هايي براي حفاظت آبزيان تالاب پريشان كازرون ايجاد مي شود

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

بركه هايي براي حفاظت آبزيان تالاب پريشان كازرون ايجاد مي شود

//

 

شيراز - مسوول حفاظت از تالاب هاي ايران گفت: براي رهايي آبزيان گرفتار شده در خشكي تالاب پريشان ، با ايجادبركه هايي در حاشيه اين تالاب گونه هايي از آبزيان همچون ماهي ها و لاك پشت ها به اين بركه ها منتقل و در آنها نگه داري و حفاظت مي شوند.

علي نظري دوست در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در كازرون فارس بيان داشت: برخي از اين آبزيان بومي و داراي تنوع زيستي هستند و با توجه به اين كه احتمال خشك شدن اين بركه ها هم وجود دارد ، هم اينك تعدادي حوضچه در حاشيه اين تالاب احداث شده تا در صورت خشك شدن بركه ها ، اين آبزيان به حوضچه ها منتقل شوند و از اين طريق ژن آنها به ويژه ماهي ها حفظ شود.
وي افزود: براي حفاظت از لاك پشت هاي تالاب پريشان ، اخيرا با همكاري جوامع محلي، شماري از اين آبزيان كه در خشكي اين تالاب گرفتار آمده بودند به بركه هاي اطراف تالاب كه از يك چشمه آبگيري مي شود و محل خوبي براي نگه داري از آنهاست ، انتقال داده شدند .
نظري دوست بيان كرد: در صورت بارندگي مناسب و آبگيري مجدد تالاب پريشان،اين آبزيان مجددا به تالاب انتقال داده خواهند شد درغيراين صورت ، براي نگه داري هر چه بهتر اين آبزيان، شمار بيشتري حوضچه در حاشيه اين تالاب ايجاد خواهيم كرد.
وي ادامه داد: برنامه احياي آبزيان تالاب پريشان با همكاري و مشاركت محيط زيست و شيلات استان فارس اجرا شده است.
درياچه پريشان با وسعت 43 كيلومتر مربع در 12 كيلومتري جنوب شرق شهرستان كازرون در حاشيه جنوبي ارتفاعات زاگرس واقع شده است.
اين درياچه به نام هاي مور، شور و كازرون ،پريشان، توز، پريشم و فزشويه اشتهار دارد و در گويش محلي پريشون نيز ناميده مي شود.
شهرستان كازرون در فاصله 120 كيلومتري غرب شيراز، واقع شده است.دیدگاه خود را بیان کنید