به همت تولید کنندگان حرفه ای شیلات استان سال گذشته 32 میلیون قطعه بچه ماهی در اصفهان تولید شد

به همت تولید کنندگان حرفه ای شیلات استان سال گذشته 32 میلیون قطعه بچه ماهی در اصفهان تولید شد

به همت تولید کنندگان حرفه ای شیلات استان سال گذشته 32 میلیون قطعه بچه ماهی در اصفهان تولید شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

به همت تولید کنندگان حرفه ای شیلات استان سال گذشته 32 میلیون قطعه بچه ماهی در اصفهان تولید شد

//

 

محمدرضا عباسی مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: توليد آبزیان سردآبی به همت تولید کنندگان حرفه ای شیلات استان 32 میلیون بچه ماهی قزال آلا در 21 واحد تولید در سال 89 با ارزش تقریبی نزدیک به 32 میلیون ریال بود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز بیش از 90 واحد فعال پرورش ماهی قزل آلا استان، 8 میلیون قطعه بچه ماهی است و بقیه تولیدات که بالغ بر 24 میلیون بچه ماهی قزل آلا است به استان های متقاضی صادر می شود./

 دیدگاه خود را بیان کنید