صيادان گناوه درفصل صيد ميگو دست خالي از دريا بازمي گردند

صيادان گناوه درفصل صيد ميگو دست خالي از دريا بازمي گردند

صيادان گناوه درفصل صيد ميگو دست خالي از دريا بازمي گردند

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, September 28, 2021

صيادان گناوه درفصل صيد ميگو دست خالي از دريا بازمي گردند

//

 

گناوه – مديرعامل تعاوني صيادان گناوه گفت:به دليل كمبود ذخاير صيدگاه ها صيادان ميگوي گناوه دست خالي از دريا باز مي گردند.

عبدالله بويراتي، شنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: در اولين روز از فصل صيد ميگو كه از دهم مرداد شروع شده 11قايق صيادي عازم دريا شدند ولي نتواستند يك كيلو ميگو صيد كنند كه اين امر موجب دلسردي و بي رغبتي ديگر صيادان براي عزيمت به دريا شده است.
وي اظهارداشت: باتوجه به اينكه صيد ميگو ادوات و تجهيزات خاصي دارد و تامين آنها هزينه سنگيني را بر صيادان تحميل مي كند، اگر اين روند ادامه داشته باشد جامعه صيادي اين بندر با ضرر هنگفتي مواجه مي شود.
مديرعامل تعاوني صيادان گناوه ادامه داد: باتوجه به اينكه ذخاير ماهيان در سالهاي اخير كاهش يافته صيادان دلخوش به آغاز فصل صيد ميگو بوده اند كه اين فصل نيز با چنين وضعيتي مواجه شده و اميد صيادان به ياس تبديل شده است.
وي عامل چنين وضعيتي را برداشت بي رويه ذخاير آبزيان توسط شناورهاي بزرگ فرامرزي و به روش هاي غيرمجاز از جمله شيوه كف روب ترال دانست و گفت: چنين شناورهايي در تمام فصول سال از كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس وارد دريا مي شوند و بصورت غيرمجاز اقدام به صيد مي كنند.
بويراتي افزود:برخي شناورهاي ايراني نيز در صيد غيرمجاز فعالند و به صيدگاههاي شهرستان هاي كوچكي نظير بندر گناوه كه امكان پهلوگيري كشتي صيادي را ندارند و صيادان با قايق هاي موتوري و موتورلنج هاي چوبي فعاليت صيادي مي كنند، تجاوز مي كنند و ذخاير آبزيان را از بين مي برند.
وي اظهارداشت: تنها راه حمايت از صيادان بندرهاي كوچك و حفاظت از ذخاير دريايي ممانعت جدي از فعاليت شناورهاي بزرگ صيادي فرامرزي در دريا و جريمه سنگين براي چنين شناورهايي است كه از روش صيد ترال استفاده مي كنند.
مديرعامل تعاوني صيادان گناوه گفت:اگر جامعه صيادي اين شهرستان بيكار شود، صدها خانواده كه از اين حرفه امرار معاش مي كنند در تنگناي شديد معيشتي قرار خواهند گرفت.
موفق نبودن صيادان گناوه اي در صيد ميگو موجب گراني سرسام آور قيمت اين آبزي در بازار ماهي فروشان اين بندر شده طوري كه مقدار كمي از اين محصول كه روزانه از بندرهاي همجوار وارد بازار اين بندر مي شود، هركيلوگرم 120هزار ريال خريد و فروش مي شود.
پيش از اين اردشير ياراحمدي مديركل شيلات استان بوشهر نيز گفته بود كه براساس گزارش گشت هاي تحقيقاتي وضعيت صيد و ذخيره ميگو در سال جاري مطلوب نيست.
بندر گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد.دیدگاه خود را بیان کنید