ثبت باكتري بيماري‌زاي ماهي قزل‌آلا در بانك ژن جهاني توسط محققان خراسان شمالي

ثبت باكتري بيماري‌زاي ماهي قزل‌آلا در بانك ژن جهاني توسط محققان خراسان شمالي

ثبت باكتري بيماري‌زاي ماهي قزل‌آلا در بانك ژن جهاني توسط محققان خراسان شمالي

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ثبت باكتري بيماري‌زاي ماهي قزل‌آلا در بانك ژن جهاني توسط محققان خراسان شمالي

//
################


دیدگاه خود را بیان کنید