سیل 10 میلیارد ریال به مراکز آبزی پروری ماهنشان خسارت وارد کرد

سیل 10 میلیارد ریال به مراکز آبزی پروری ماهنشان خسارت وارد کرد

سیل 10 میلیارد ریال به مراکز آبزی پروری ماهنشان خسارت وارد کرد

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

سیل 10 میلیارد ریال به مراکز آبزی پروری ماهنشان خسارت وارد کرد

//
################


دیدگاه خود را بیان کنید