حضور بيمه‌هاي خصوصي براي بيمه محصولات كشاورزي

حضور بيمه‌هاي خصوصي براي بيمه محصولات كشاورزي

حضور بيمه‌هاي خصوصي براي بيمه محصولات كشاورزي

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

حضور بيمه‌هاي خصوصي براي بيمه محصولات كشاورزي

//

 

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان‌شرقي از حضور بيمه‌هاي خصوصي در بخش بيمه محصولات كشاورزي كه به توسعه فضاي رقابتي در صنعت بيمه اين محصولات كشاورزي منجر مي‌شود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي، مسعود محمديان در جلسه ستاد بيمه محصولات كشاورزي استان با اشاره به اينكه حضور بيمه‌هاي خصوصي در بخش بيمه محصولات كشاورزي به تزريق منابع و سرمايه‌هاي جديد و توسعه زيرساخت‌ها، افزايش بهره‌وري توليد و نيروي كار همچنين نهاده‌ها مي‌انجامد، گفت: حضور بيمه‌هاي خصوصي در بخش كشاورزي همچنين موجب جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و نقدينگي جامعه، كاهش ريسك در بخش كشاورزي، كاهش هزينه تمام شده توليد، افزايش سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي و نهايتاً رشد اقتصادي بخش كشاورزي در سال جهاد اقتصادي خواهد بود.
وي، بر لزوم برگزاري دوره‌هاي آموزش ويژه بهره‌برداران و كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي تاكيد كرده و افزود: متوليان امر در شهرستان‌ها بايد از هم اكنون با برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي نسبت به توجيه اقتصادي و آگاه‌سازي كشاورزان براي انجام بيمه كشت پاييزه اقدام كنند.
محمديان با اشاره به اينكه تلاش مديران سازمان بر پرداخت قيمت تمام شده محصولات خسارت ديده از طريق صندوق بيمه است، تصريح كرد: به منظور دستيابي به مديريت ريسك سرمازدگي و تگرگ و در مسير كاهش خسارات ناشي از آن در استان، مناطق مستعد تگرگ و سرمازدگي شناسايي و خسارات ناشي از آن در بخش كشاورزي تعيين و پهنه‌بندي شده و سپس با استفاده از آمارهاي موجود، سطح زيركشت آسيب‌ديده از وقوع پديده تگرگ در مزارع براي محصولات كشاورزي گندم (آبي و ديم) مورد بررسي قرار گرفت.
وي تصريح كرد: تلاش مي‌شود در اين استان نيز فناوري‌هاي نو كه در كشورهاي همجوار همچون تركيه و ارمنستان براي كنترل و مقابله با تگرگ و سرمازدگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد به مورد اجرا گذاشته شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان‌شرقي با بيان اينكه تلاش مديران سازمان بايد بر گسترش ميزان بيمه محصولات استوار شود، ادامه داد: براي سال كاري و زراعي آينده براي بيمه صددرصدي طيور و زنبور عسل، بيمه 80 درصدي بخش زراعت، بيمه 50 درصدي بخش آبزيان، بيمه 40 درصدي باغباني و 30 درصدي امور دام برنامه‌ريزي شده استدیدگاه خود را بیان کنید