رهاسازي 600 هزار قطعه بچه ماهي سردآبي در خراسان شمالي

رهاسازي 600 هزار قطعه بچه ماهي سردآبي در خراسان شمالي

رهاسازي 600 هزار قطعه بچه ماهي سردآبي در خراسان شمالي

یک‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
Sunday, September 20, 2020

رهاسازي 600 هزار قطعه بچه ماهي سردآبي در خراسان شمالي

//

 

بجنورد/ واحد مرکزی خبر / اقتصادی 600 هزار قطعه بچه ماهی سردآبی امسال در استان خراسان شمالی رهاسازی شد. هم اکنون 43مزرعه پرورش ماهی سردآبی در استان وجود دارد.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان خراسان شمالی گفت : پیش بینی می شود از این تعداد مزرعه ماهی240تن تولید شود. گریوانی افزود : در استان 12 مزرعه پرورش ماهی گرمابی در استان وجود دارد که در این تعداد مزرعه 90 هزار قطعه بچه ماهی با پیش بینی تولید 87 تن رهاسازی شد. پارسال 200 تن ماهی سردآبی و 86 تن ماهی گرم آبی تولید شد. زمان صید ماهیان سرد آبی به صورت لایه ای و در همه سال انجام می شود و صید ماهیان گرمابی نیز به صورت فصلی و آغاز برداشت فصل پاییز استدیدگاه خود را بیان کنید