رهاسازي بيش از92ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري و استخواني در درياي خزر

رهاسازي بيش از92ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري و استخواني در درياي خزر

رهاسازي بيش از92ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري و استخواني در درياي خزر

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

رهاسازي بيش از92ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري و استخواني در درياي خزر

//

 

گرگان - مديركل شیلات گلستان گفت: 92ميليون و 56هزار قطعه انواع بچه ماهي خاوياري و استخواني طي سال جاري در اين استان توليد و در دو رودخانه منتهي به درياي خزر رهاسازي شد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی : 'علي اكبر پاسندي' روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا از رشد 5/24درصدي توليد و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري و استخواني طي سال 90 نسبت به برنامه پيشنهادي سازمان شیلات ايران خبرداد.
وي اظهار داشت: براساس برنامه هاي توليدي كه از سوي سازمان شیلات ايران به اين اداره كل ابلاغ شده مي بايست در سال 1390 تعداد 73 ميليون و 900 هزار قطعه انواع بچه ماهيان خاوياري و استخواني در استان توليد مي شد.
به گفته وي اين درحالي است كه با تلاش كارشناسان 3 مركز بازسازي ذخاير آبزيان استان اين برنامه رشد داشت.
مديركل شیلات گلستان افزود: از مجموع بچه ماهيان رهاسازي شده به ترتيب بچه ماهي كلمه، سفيد، كپور دريايي و قره برون بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و بقيه مربوط به ساير گونه هاي خاوياري از جمله فيل ماهي، چالباش و شيپ مي باشد.
پاسندي اضافه كرد: به دليل مهاجرت عمده ماهيان باارزش اقتصادي درياي خزر به ويژه ماهيان خاوياري به رودخانه ها جهت تخم ريزي، اين قسمت از اكوسيستم آبي به عنوان شريان حياتي درياي خزر محسوب شده و جهت حفظ منابع زنده و تنوع زيستي درياي خزر از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي ياداور شد: نظر به شوري آب دريا و عدم زاد و ولد انواع ماهيان خاوياري و استخواني در دريا، رودخانه ها به عنوان زايشگاه طبيعي ماهيان محسوب مي شود و يكي از مشكلات عديده در زمان رها سازي بچه ماهيان نبود آب پايه جاري در اين رودخانه ها مي باشد كه اين موضوع حمايت جدي مسئولين استان خصوصا دست اندركاران محيط زيست و آب منطقه اي را براي برطرف كردن اين معضل مي طلبد.
پاسندي اظهار داشت: شیلات در اين راستا يكي از راه هاي عملياتي براي برون رفت از اين معضل را احداث آب بندان در كنار رودخانه گرگان رود و ذخيره آب مي داند تا در زمان غير زراعي در هنگام رها سازي مورد استفاده قرار گيرد كه لازم است ضمن تامين اعتبار ملي و استاني نسبت به تحقق آن اقدامات لازم انجام گيرد.
وي در ادامه گفت: مباحث صيد و صيادي و مشاغل مرتبط با آن به لحاظ مسايل اجتماعي و اقتصادي و همچنين سوابق تاريخي و ديرينه آن و مسايل معيشتي صيادان و مردم ساحل نشين از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در اين راستا وجود مسايل مختلف زيست محيطي و بسياري از مسايل ديگر، همگي دلايلي هستند كه اهميت اين دريا و منابع آن را دو چندان نموده و لزوم حفاظت از منابع آبزي آن را اجتناب ناپذير مي نمايد.
مدير كل شیلات گلستان ياداور شد: تعامل با ارگان هاي دريايي و هماهنگي هاي ملي و منطقه اي جهت مديريت منابع محيط زيست دريايي و نيز انجام اقدامات حفاظتي و برنامه ريزي مدون و زمانبندي شده و هدفمند مي تواند برنامه هاي شیلات را در راه رسيدن به اهداف بازسازي ذخاير آبزيان دريا سهل الوصل تر نموددیدگاه خود را بیان کنید