1301 شمسی: واگذاری امتیاز شیلات از سوی خانواده لیانازوف

1301 شمسی: واگذاری امتیاز شیلات از سوی خانواده لیانازوف

1301 شمسی: واگذاری امتیاز شیلات از سوی خانواده لیانازوف

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

1301 شمسی: واگذاری امتیاز شیلات از سوی خانواده لیانازوف

//

 

فرهنگ و تاریخ > تاریخ جهان  - حل و فصل اختلافات شیلات بین دولت ایران و خانواده لیانازوف،مقامات رسمی دولت روسیه را خشمگین کرد و سفارت شوروی در تهران با صدور نامه‌های متعددی اعلام کرد که امتیاز لیانازوف مانند سایر امتیازات روس‌ها در ایران ملغی‌شده است و امتیاز شیلات جدیدی باید به اداره خدمات غذایی دولت شوروی داده شود.

در حالی که مقامات روسی در تهران مشغول نوشتن نامه‌هایی علیه حل و فصل اختلاف شیلات بودند، عاملین دولت شوروی به منظور خرید حقوق خانواده‌ لیانازوف در شیلات ایران با آنها وارد مذاکره شدند و بالاخره در 19 مرداد 1301 شمسی خانواده لیانازوف تأسیسات شیلات و اموالشان در ایران را به سازمان شیلات دولتی وابسته به کمیساریای مازومات دولت شوروی واگذار کردند. ضعف دولت مرکزی ایران باعث شد سود سرشاری از طریق چپاول منابع شیلات نصیب شوروی شود.دیدگاه خود را بیان کنید