راه اندازي هفت مركز جستجو و نجات دريايي در سواحل شمالي و جنوبي

راه اندازي هفت مركز جستجو و نجات دريايي در سواحل شمالي و جنوبي

راه اندازي هفت مركز جستجو و نجات دريايي در سواحل شمالي و جنوبي

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

راه اندازي هفت مركز جستجو و نجات دريايي در سواحل شمالي و جنوبي

//

 

تهران- معاون اموردريايي سازمان بنادرو دريانوردي گفت: اين سازمان در راستاي اجراي مفاد كنوانسيون بين المللي جستجو و نجات دريايي، هفت مركز جستجو و نجات دريايي را در سواحل درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان ايجاد كرده است.

به گزارش ايرنا از كشتيراني جمهوري اسلامي، 'سعيد ايزديان' افزود: سازمان بنادر و دريانوردي بااستفاده از خدمات بالگردها و شناورهاي مخصوص جستجو و نجات دريايي به نام ناجي و همچنين شناورهاي عبوري در قالب طرح هميار ناجي در چهار ماهه امسال به 60 نفر از افراد مضطر در دريا خدمات پزشكي ارائه كرده است.
عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت: در اين مدت تعداد افراد نجات يافته ايراني و خارجي با رشد 20 درصدي به 324 نفر بالغ شد كه از اين تعداد 32 نفر خارجي بودند.
ايزديان با اشاره به دو طرح مصوب سازمان بنادرو دريانوردي به نام هاي مكان ايمن و هميار ناجي، گفت: براساس توافقات به عمل آمده با شناورهاي صيادي شيلات، تعاوني صيادان استان خوزستان در بندر امام، تعدادي لنج صيادي به عنوان هميار ناجي اقدام به همكاري با شناورهاي جستجو و نجات كردند.
به گفته وي اين همياران ناجي تاكنون طي دو عمليات مستقل موفق به نجات جان چندين نفر از هموطنان دريانورد شدند.
معاون اموردريايي سازمان بنادرو دريانوردي بدون اشاره به سوانح شناورهاي ايراني در آب هاي كشور گفت: در چهار ماهه امسال هيچ گونه سانحه خاصي براي كشتي هاي خارجي عبوري در منطقه تحت حاكميت ايران گزارش نشده است.دیدگاه خود را بیان کنید