مكزيك دارنده غني ترين ذخاير دريايي جهان

مكزيك دارنده غني ترين ذخاير دريايي جهان

مكزيك دارنده غني ترين ذخاير دريايي جهان

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

مكزيك دارنده غني ترين ذخاير دريايي جهان

//

 

نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد، جزيره باجا در مكزيك از نظر فراواني آبزيان و ماهي ها به غني ترين ذخاير آبي جهان تبديل شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري زي نيوز، نتايج تحقيقات 10 ساله پژوهشگران پارك ملي كابوپالمو نشان مي دهد، اكوسيستم آبي جزيره باجا واقع در جنوب مكزيك، طي سالهاي 1999تا 2009 از نظر كثرت ماهيها با رشد بيش از 460درصدي مواجه بوده است.

بنابراين گزارش،دولت مكزيك با حفاظت از اين اكوسيستم آبي و محدوديت صيد موجب شد تا برشمار ماهي هاي اين جزيره به شدت افزوده شود.
درسال هاي 1999فقط ماهي هاي متوسط و كوچك به اين جزيره به چشم مي خورد، اما پس از 10 سال مراقبت‌هاي ويژه اكنون ماهي هاي بزرگ و حتي كوسه ها نيز در اين جزيره ديده مي شود.
گفتني است، دولت مكزيك براي مقابله با صيدهاي غيرقانوني از گارد ساحلي، غواص ها و كارگران محلي استفاده كرد و با پاكسازي آب دريا نيز موجب وفور آبزيان منطقه شده است./دیدگاه خود را بیان کنید