200ميليون قطعه انواع بچه ماهي در رودخانه هاي گيلان رهاسازي شد

200ميليون قطعه انواع بچه ماهي در رودخانه هاي گيلان رهاسازي شد

200ميليون قطعه انواع بچه ماهي در رودخانه هاي گيلان رهاسازي شد

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

200ميليون قطعه انواع بچه ماهي در رودخانه هاي گيلان رهاسازي شد

//

 

رشت - مديركل شیلات گيلان گفت : امسال200 ميليون قطعه انواع بچه ماهيان استخواني و خاوياري در رودخانه ها و تالاب هاي استان رهاسازي شده است .

'حجت سعيدي' روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت : اين بچه ماهيان شامل انواع بچه ماهيان خاوياري و استخواني هستند كه در مصب رودخانه هاي منتهي به درياي خزر و تالاب بين المللي انزلي رهاسازي شده اند .
وي كه در حاشيه مراسم رهاسازي دو ميليون قطعه بچه ماهي سفيد در رودخانه سياه درويشان بخش تولم‌ شهرستان صومعه سرا گفت و گو مي كرد افزود : به منظور حفظ و بازسازي ذخاير ماهيان دريايي و افزايش درآمد صيادان همه ساله مولدين از رودخانه سفيدرود و ديگر رودخانه هاي استان با همكاري شركت هاي تعاوني هاي صيد و صيادي و از طريق مديريت مادر تخصصي ماهيان خاوياري صيد و در سه مركز تكثير و پرورش ماهي شهيد بهشتي سنگر ، شهيد انصاري رشت و سياهكل تكثير مصنوعي و پرورش آن انجام و پس از رسيدن به حد استاندارد در رودخانه هاي گيلان رها سازي مي شوند.
وي يادآور شد : اين تكثير و رهاسازي شامل انواع ماهيان استخواني و گونه هايي است كه نسل آنها در درياي خزر كاهش يافته است.
سعيدي گفت : از اول سال تاكنون در تالاب بين المللي انزلي50 ميليون بچه ماهيان استخواني رهاسازي شده است كه 75 درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل است.
وي اظهار داشت : اميدواريم با توجه به افزايش رهاسازي بچه ماهيان استخواني در تالاب انزلي ميزان صيد صيادان نيز در اين تالاب افزايش يابد.
مديركل شیلات گيلان از صيادان و ساكنان حاشيه درياي خزر خواست در فصل ممنوعيت صيد، از صيد ماهي خودداري كنند و شرايط تخم ريزي را براي اين ماهيان فراهم نمايند .
رييس اداره شیلات صومعه سرا نيز به خبرنگار ايرنا گفت : اين براي اولين سال است كه رهاسازي بچه ماهي در رودخانه سياه‌ درويشان بخش تولم انجام مي گيرد و تاكنون دوميليون قطعه بچه ماهي سفيد در اين رودخانه رهاسازي شده است.
'رضا شاد' از كليه ساكنان حاشيه رودخانه هاي منتهي به درياي خزر خواست براي حفظ و بقاي ماهيان درياي خزر از صيد بي رويه و غير قانوني اجتناب كنند و شرايط را براي تكثير ماهيان فراهم سازند.
به گزارش ايرنا، شهرستان صومعه سرا با 385 هكتار آب‌ بندان و يك هزار و 220 هكتار مزرعه پرورش ماهي و با توليد 730 تن ماهي گرم‌ آبي و سردآبي رتبه دوم استان گيلان در زمينه توليد ماهي را دارد .
هم اكنون 330 صياد در حاشيه تالاب‌هاي انزلي به صيادي اشتغال دارند و سال گذشته 600 تن انواع ماهي از اين تالاب صيد شده است.
ساليانه بيش از سه هزار تن انواع ماهيان استخواني توسط صيادان تعاوني هاي پره در استان گيلان صيد مي شود.دیدگاه خود را بیان کنید