پیش‌بینی افزایش صادرات آبزیان از کرمانشاه به 2000 تن در سال‌جاری

پیش‌بینی افزایش صادرات آبزیان از کرمانشاه به 2000 تن در سال‌جاری

پیش‌بینی افزایش صادرات آبزیان از کرمانشاه به 2000 تن در سال‌جاری

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

پیش‌بینی افزایش صادرات آبزیان از کرمانشاه به 2000 تن در سال‌جاری

//
################


دیدگاه خود را بیان کنید