افزایش 10 درصدی صید ماهیان استخوانی در دهه اول فصل صید در گلستان

افزایش 10 درصدی صید ماهیان استخوانی در دهه اول فصل صید در گلستان

افزایش 10 درصدی صید ماهیان استخوانی در دهه اول فصل صید در گلستان

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

افزایش 10 درصدی صید ماهیان استخوانی در دهه اول فصل صید در گلستان

//
################


دیدگاه خود را بیان کنید