سالانه 85 میلیون قطعه بچه ماهی چشم‌زده در نهاوند تولید می‌شود

سالانه 85 میلیون قطعه بچه ماهی چشم‌زده در نهاوند تولید می‌شود

سالانه 85 میلیون قطعه بچه ماهی چشم‌زده در نهاوند تولید می‌شود

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

سالانه 85 میلیون قطعه بچه ماهی چشم‌زده در نهاوند تولید می‌شود

//
################


دیدگاه خود را بیان کنید