خشكسالی، مانع از افزایش تولید ماهیان سردآبی، در استان چهارمحال و بختیاری

خشكسالی، مانع از افزایش تولید ماهیان سردآبی، در استان چهارمحال و بختیاری

خشكسالی، مانع از افزایش تولید ماهیان سردآبی، در استان چهارمحال و بختیاری

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

خشكسالی، مانع از افزایش تولید ماهیان سردآبی، در استان چهارمحال و بختیاری

//

خشكسالی، مانع از افزایش تولید ماهیان سردآبی، در استان چهارمحال و بختیاری

خبرنگار باشگاه خبرنگاران شهرکرد

اسماعیل پیرعلی افزود: با تولید سالانه بیش از  16هزار تن ماهی قزل آلا، رتبه نخست كشور را در این زمینه دارد .

وی، كاهش تولیدات شیلاتی را از اثرات مخرب خشكسالی سال جاری، عنوان كرد و گفت: امسال تولید و پرورش ماهی قزل آلا در این استان افزایشی به همراه ندارد.

پیر علی افزود: بر اساس برنامه ریزی، میزان افزایش تولید ماهی سردآبی در استان چهارمحال و بختیاری،  سالانه دو هزار و 500 تن پیش بینی شده كه تداوم خشكسالی، مانع از تحقق این هدف گذاری شده است.

وی، ازصدور 10 پروانه بهره برداری، ازمزارع پرورش ماهی قزل آلا به ظرفیت 150 تن از ابتدای امسال تاكنون خبر داد و گفت: اگر افزایش ناچیزی در تولید، مشاهده شود، ناشی ازبهره برداری مزارع جدید پرورش و تكثیر است .

مدیر شیلات سازمان جهاد كشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، میزان تولید ماهی قزل آلای امسال را 16 هزارتن پیش بینی كرد و گفت: از ابتدای امسال تاكنون، حدود هشت هزارتن ماهی قزل آلا در استان تولید شده استدیدگاه خود را بیان کنید