شوری بیش از حد آبزیان تالاب هورالعظیم را تهدید می کند

شوری بیش از حد آبزیان تالاب هورالعظیم را تهدید می کند

شوری بیش از حد آبزیان تالاب هورالعظیم را تهدید می کند

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

شوری بیش از حد آبزیان تالاب هورالعظیم را تهدید می کند

//

شوری بیش از حد آبزیان تالاب هورالعظیم را تهدید می کند

باشگاه خبرنگاران خوزستان ؛ سید رحیم مغینمی اظهار کرد: در مواردی شاهد تلفات ماهیان تالاب هستیم که دلایل یاد شده در آن نمی تواند بی تاثیر باشد.
وی افزود: شیلات برای کمک به اشتغال پایدار صیادان هر ساله نسبت به رهاسازی ماهیان بومی در تالاب اقدام می کند به طوری که در سال 91 تاکنون هفت میلیون و 300 هزار قطعه بچه ماهی در تالاب رهاسازی شده است و سالانه به طور متوسط 10 میلیون بچه ماهی در آن رهاسازی می شود.

مغینمی با تاکید بر مدیریت جامع تالاب هورالعظیم با مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور نجات این تالاب افزود: کل آورد رودخانه کرخه قبلا وارد این تالاب می شد و این در حالی است که هم اکنون از سویی سدهای بالا دست و از سوی دیگر پدیده خشکسالی باعث تهدید حیات این تالاب شده است.

مدیر کل شیلات خوزستان بازگشت تالاب هورالعظیم به موقعیت سابق در کوتاه مدت را غیر ممکن دانست و ادامه داد: در حال حاضر همه باید کمک کرده تا تالاب هورالعظیم حفظ شود و از نابودی آن جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: همانگونه که در تالاب شادگان، اجرای مدیریت جامع آن با رعایت جنبه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی از جمله صید و بازسازی ذخایر آبزیان باعث حفظ این ثروت ملی برای نسلهای بعد شد، همین مدیریت در مورد تالاب هویزه نیز انجام شود.

مغینمی گفت: اگر برای تالاب هویزه چاره ای اندیشیده نشود رهاسازی بچه ماهی در تالاب بی اثر استدیدگاه خود را بیان کنید