اردبیل به قطب تولید ماهیان سردابی تبدیل می شود

اردبیل به قطب تولید ماهیان سردابی تبدیل می شود

اردبیل به قطب تولید ماهیان سردابی تبدیل می شود

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

اردبیل به قطب تولید ماهیان سردابی تبدیل می شود

//

اردبیل به قطب تولید ماهیان سردابی تبدیل می شود 

واعظی تاکید کرد: ما حداقل تا چهار سال آینده می‌توانیم با توسعه کمی و کیفی فعالیتها و تامین زیر‌ساختها به این ظرفیت دست یابیم که بخشی از این منابع و زیر‌ساختها نیز در حال حاضر فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه این استان می‌تواند با استفاده از ظرفیتها به قطب تولید ماهیان سردابی در کشور تبدیل شود،  عنوان کرد: در این زمینه باید از منابع آبی موجود حداکثر استفاده را ببریم و در حوزه رشد و عمل‌آوری ماهیان توجه و دقت لازم را داشته باشیم.

به گفته مدیر شیلات استان هم اکنون در مزارع منفرد، تیپ، خرد، بزرگ و استخرهای دو منظوره و منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی پرورش ماهیان را انجام می شود، اما در عین حال باید طرحهای توسعه‌ای بیش از هر زمان دیگر موردتوجه و دقت نظر قرار گیرددیدگاه خود را بیان کنید