برداشت ماهی های گرمابی از سد فرغوییه حاجی آباد

برداشت ماهی های گرمابی از سد فرغوییه حاجی آباد

برداشت ماهی های گرمابی از سد فرغوییه حاجی آباد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

برداشت ماهی های گرمابی از سد فرغوییه حاجی آباد

//

برداشت ماهی های گرمابی از سد فرغوییه حاجی آباد

خبرنگار باشگاه خبرنگاران بندرعباس مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: کپور ، آمور ، فیتوفاک و بیگ هد از ماهی های برداشت شده است

میرزاده پیش بینی کرد تا پایان زمان برداشت بیش از 100 تن ماهی گرمابی صید شود.

برداشت ماهی های گرمابی از سد فرغوییه تا پایان آبان ادامه دارد.

وی گفت:10 درصد از ماهی های برداشت شده در داخل شهرستان و بقیه به استان های سیستان و بلوچستان ، خوزستان و تهران فرستاده می شود.

وی گفت: بخش خصوصی باحمایت اداره کل شیلات هرمزگان سال پیش 250 هزار بچه ماهی 7 گرمی در این سد رها سازی کرد.

وی افزود: امسال در 400 استخر ذخیره آب و سد خاکی حاجی آباد پرورش ماهی پرورش داده می شود پارسال نیز 400 هزار بچه ماهی در منابع آبی بشاگرد، بستک و بندرعباس رهاسازی شد.

سد خاکی فرغوییه بل 10 میلیون متر مکعب دوسال پیش به بهره برداری رسیددیدگاه خود را بیان کنید