افزايش توليدبچه ماهيان سردآبي دراصفهان

افزايش توليدبچه ماهيان سردآبي دراصفهان

افزايش توليدبچه ماهيان سردآبي دراصفهان

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

افزايش توليدبچه ماهيان سردآبي دراصفهان

//

افزايش توليدبچه ماهيان سردآبي دراصفهان

واحد مرکزی خبر:تولید بچه ماهی سردآبی امسال در اصفهان 10میلیون قطعه افزایش یافت .
مدیرامور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان امروز گفت: با بهره گیری از آب قناتها ،چشمه ها و آبهای روان از ابتدای امسال تاکنون میزان تولید بچه ماهی سردآبی از 24 میلیون قطعه به 34 میلیون قطعه درسال افزایش یافته است.
عباسی افزود:با تولید بچه ماهیان سردآبی از سال 89 تا کنون سالانه 20 میلیون قطعه بچه ماهی مازاد برای پرورش درشهرهای مختلف کشور دراستان اصفهان تولید می شود.
وی میزان تولید ماهی سردآبی اصفهان را سالانه 3500 تن عنوان کرد و گفت:تا پایان امسال این شمار به بیش از 4هزارتن می رسد.
100
واحد پرورش ماهی سردآبی دراستان اصفهان فعال استدیدگاه خود را بیان کنید