برداشت 34 هزار تن ماهي از مزارع خوزستان

برداشت 34 هزار تن ماهي از مزارع خوزستان

برداشت 34 هزار تن ماهي از مزارع خوزستان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

برداشت 34 هزار تن ماهي از مزارع خوزستان

//

برداشت 34 هزار تن ماهي از مزارع خوزستان

واحد مرکزی خبر :34 هزار تن ماهی از واحدهای آبزی پروری در خوزستان برداشت شد.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره با آغاز برداشت عمده ماهی در استان از اول آبان گفت: سطح مزارع پرورش ماهی امسال به هشت هزار هکتار رسیده است.
مغینمی با اشاره به فعالیت 490 واحد پرورش ماهی افزود: برداشت ماهی نیز در مقایسه با پارسال 6هزار تن افزایش یافته است که 21 درصد افزایش را نشان میدهد.
وی کپور، آمور، فیتوفات و بیگ‌ هد را عمده ماهیان تولیدی استان برشمرد و گفت: خوزستان در تولید ماهیان پرورشی گرمابی در رتبه سوم کشوری قرار دارد.
مدیرکل شیلات خوزستان همچنین با اشاره به پایان فصل برداشت میگو در خوزستان، گفت: امسال 475 تن میگو برداشت شد که در مقایسه با پارسال 92 درصد افزایش نشان می دهد.
وی با اشاره به صادرات آبزیان استان خوزستان به کشورهای عراق، کویت و ویتنام، افزود: پارسال بیش از 32 هزار و 500 تن انوع آبزیان به این کشورها صادر شددیدگاه خود را بیان کنید