تغییر نام پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی

تغییر نام پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی

تغییر نام پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تغییر نام پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی

//

تغییر نام پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی

پژوهشکده «آرتمیا و جانوران آبزی» به پژوهشکده «آرتمیا و آبزیان» تغییر نام پیدا کرد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، نظر به گستردگی حیطه پژوهشی پژوهشکده آرتمیا و با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده ، طی مصوبه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان این مرکز، از پژوهشکده «آرتمیا و جانوران آبزی» به پژوهشکده «آرتمیا و آبزیان» تغییر پیدا کرددیدگاه خود را بیان کنید