پنج ایستگاه تحقیقات خاکهای شور در کشور فعالیت می کنند

پنج ایستگاه تحقیقات خاکهای شور در کشور فعالیت می کنند

پنج ایستگاه تحقیقات خاکهای شور در کشور فعالیت می کنند

چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday, September 23, 2020

پنج ایستگاه تحقیقات خاکهای شور در کشور فعالیت می کنند

//

پنج ایستگاه تحقیقات خاکهای شور در کشور فعالیت می کنند

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: در کشور پنج ایستگاه اقماری تحقیقات شوری با هماهنگی مرکز تحقیقات شوری کشور کارهای مطالعاتی خاک های شور و قلیانی کشور را برعهده دارند

خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا عصر شنبه در بازدید از طرح های تحقیقات کشاورزی افزود :در آینده نزدیک با راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری در آق قلا کارهای مطالعاتی خاک های شور شمال استان به مرکزیت آق قلا شروع خواهد شد.

 

نوری نیا افزود: با افتتاح مرکز ملی تحقیقات شوری در سال 1386 گام های موثری در جهت رفع این نیاز تحقیقاتی برداشته شد و در این راستا بخش تحقیقات شوری استان گلستان با دستور ریاست سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی  و پی گیری مسئولین استانی شروع به کار کرد و تاکنون علی رغم نداشتن یک ایستگاه منسجم کارهای تحقیقاتی زیادی انجام گرفته است .

 

رئیس مرکز تحقیقات شوری استان اضافه کرد: دلایل زمین شناختی و داشتن حوزه های بسته و عوامل دیگری همچون تبخیر و تعرق بالا ،مدیریت نادرست استفاده از آب و خاک شور و غیره ، بسیاری از اراضی با استعداد خود را از دست داده ایم و متاسفانه دامنه آن نیز روز به روز گسترش می یابد.

 

وی مهمترین وظایف و اهداف این ایستگاه را معرفی ارقام متحمل به شوری برای محصولات زراعی مختلف ، ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش اثرات شوری آب و خاک ، بررسی و شناسایی گیاهان شور پسند ، تعیین نیاز آبی گیاهان مختلف زراعی در شرایط شور،ارائه بهترین روش های مدیریت زراعی در اراضی شور جهت رسیدن به یک کشاورزی پایدار و کنترل و پایش شوری خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور عنوان کرد.

 

در این جلسه مقرر شد موضوع در شورای برنامه ریزی استان مطرح و بررسی گردد و مکان استقرار ایستگاه هواشناسی نیز توسط اداره کل هواشناسی استان پیگیری شود.


راه اندازی سایت آزمایشی استفاده از آب شور در پرورش آبزیان و مرکز تحقیقات ذخایر آبیان آب های داخلی نیز توسط اداره کل شیلات استان و جاده بین مزارع منتهی به سایت و شبکه زهکشی نیز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری گردددیدگاه خود را بیان کنید