آبزیان ارگانیک تولیدشده در زنجان به کشورهای دیگر صادر می شود

آبزیان ارگانیک تولیدشده در زنجان به کشورهای دیگر صادر می شود

آبزیان ارگانیک تولیدشده در زنجان به کشورهای دیگر صادر می شود

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

آبزیان ارگانیک تولیدشده در زنجان به کشورهای دیگر صادر می شود

//

آبزیان ارگانیک تولیدشده در زنجان به کشورهای دیگر صادر می شود

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: اصول آبزی پروری ارگانیک در استان زنجان رعایت شده و محصول تولیدی این استان مورد اقبال استان های همجوار و حتی صادر کنندگان به کشور عراق واقع شده است

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آبزیان ارگانیک تولید شده در استان زنجان به قیمت بالاتری نسبت به سایر آبزیان به فروش می رسند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توجه ویژه ای به بحث آبزی پروری ارگانیک در استان شده و علاوه بر تامین سلامت مصرف کنندگان و افزایش سرانه مصرف آبزیان، تعداد افراد فعال در این بخش نیز افزایش می یابد.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاو.رزی استان زنجان گفت: اصل اول در آبزی پروری ارگانیک رعایت نکات بهداشتی و ایمنی زیستی است.

صیاد بورانی افزود : شیوه مدیریت در آبزی پروری ارگانیک باید سلامت آبزی را حفظ کرده و آسایش آن را تامین کند.

وی تاکید کرد: مواد غذایی مورد مصرف آبزیان در آبزی پروری ارگانیک باید بر مبنای استانداردهای تولید خوراک ارگانیک تهیه شده باشد.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان زنجان یاد آور شد: استفاده از رنگها، ترکیبات اشتها آور و سایر مواد شیمیایی در غذای ماهی ارگانیک مغایر با اصول آبزی پروری ارگانیک است.

صیادبورانی افزود: درمزرعه پرورش ماهی ارگانیک باید بهره وری بیشینه از مواد غذایی مدنظر باشد و کمترین ضایعات بر جای بماند.

وی در ادامه یادآور شد: استفاده از مواد شیمیایی، هورمونها، آنتی بیوتیک ها و مولدینی که دستکاری ژنتیکی شده اند با اصول آبزی پروری ارگانیک مغایرت دارد.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان زنجان،گفت: در آبزی پروری ارگانیک استفاده از محرک های رشد و واکسن های طبیعی مجاز استدیدگاه خود را بیان کنید