آبزیان ارگانیك تولید شده در زنجان مورد توجه کشورهای دیگر

آبزیان ارگانیك تولید شده در زنجان مورد توجه کشورهای دیگر

آبزیان ارگانیك تولید شده در زنجان مورد توجه کشورهای دیگر

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

آبزیان ارگانیك تولید شده در زنجان مورد توجه کشورهای دیگر

//

آبزیان ارگانیك تولید شده در زنجان مورد توجه کشورهای دیگر

باشگاه خبرنگاران مرکز زنجان مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد كشاورزی استان زنجان،با بیان این مطلب گفت: آبزیان ارگانیك تولید شده در استان زنجان به قیمت بالاتری نسبت به سایر آبزیان به فروش می رسند.

بورانی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توجه ویژه ای به بحث آبزی پروری ارگانیك در استان شده و علاوه بر تامین سلامت مصرف كنندگان و افزایش سرانه مصرف آبزیان، تعداد افراد فعال در این بخش نیز افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه اصل اول در آبزی پروری ارگانیك رعایت نكات بهداشتی و ایمنی زیستی است تصریح كرد: شیوه مدیریت در آبزی پروری ارگانیك باید سلامت آبزی را حفظ كرده و آسایش آن را تامین كند.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد كشاورزی استان زنجان،ادامه داد: مواد غذایی مورد مصرف آبزیان در آبزی پروری ارگانیك باید بر مبنای استانداردهای تولید خوراك ارگانیك تهیه شده باشد.

بورانی با بیان اینکه درمزرعه پرورش ماهی ارگانیك باید بهره وری بیشینه از مواد غذایی مدنظر باشد و كمترین ضایعات بر جای بماند خاطرنشان كرد: استفاده از مواد شیمیایی، هورمونها، آنتی بیوتیك ها و مولدینی كه دستكاری ژنتیكی شده اند با اصول آبزی پروری ارگانیك مغایرت دارد در حالیکه در آبزی پروری ارگانیك استفاده از محرك های رشد و واكسن های طبیعی مجاز استدیدگاه خود را بیان کنید