بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی در گیلان

بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی در گیلان

بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی در گیلان

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی در گیلان

//

بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی در گیلان

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان گیلان گفت: سندرم، علت تلفات کپور نقره‌ای در گیلان است

(ایسنا) - منطقه گیلان، سهراب عاقبتی امروز در جلسه کارشناسی بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی استان گیلان در دوره پرورشی سال جاری گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دخیل بودن مجموعه‌ای از عوامل، شامل عوامل باکتریایی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب، عنوان "سندرم تلفات کپور نقره‌ای"، منطقی است.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا 5 راهکار جهت پیشگیری و مبارزه با سندرم تلفات کپور نقره‌ای (فیتوفاگ) پیشنهاد می‌شود، گفت: این راهکارها شامل استفاده از کود نیترات آمونیوم یا کودهای اختصاصی پرورش ماهی بصورت جامد یا مایع بجای کود اوره، اعزام کارشناسان دامپزشکی استان به خارج از کشور جهت گذراندن دوره‌های آموزشی توسط دفتر آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، اجرای دستورالعمل بهداشتی در خصوص پیشگیری و کنترل تلفات ماهی مصوب 24 مهرماه 91 کمیته فنی دفتر آبزیان، آموزش به تولیدکنندگان ماهیان گرمابی توسط اداره کل شیلات و ارسال داروی آزورینا از سوی دفتر آبزیان سازمان دامپزشکی به اداره کل جهت استفاده آزمایشی در مزارع منتخب استان است.

در ادامه این جلسه، نشست گفت‌وگوهای کارشناسی پیرامون وقوع تلفات در ماهی فیتوفاگ براساس پاسخ آزمایشگاهی نمونه های اخذ شده، بررسی های اپیدمیولوژیک، خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب مزارع درگیر و همچین علایم بالینی و کالبدگشایی انجام شددیدگاه خود را بیان کنید