کپورهای نقره‌ای 300 مزرعه گیلان تلف شدند

کپورهای نقره‌ای 300 مزرعه گیلان تلف شدند

کپورهای نقره‌ای 300 مزرعه گیلان تلف شدند

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

کپورهای نقره‌ای 300 مزرعه گیلان تلف شدند

//

کپورهای نقره‌ای 300 مزرعه گیلان تلف شدند

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان استان گیلان گفت: سندرم، علت تلفات کپور نقره‌ای در گیلان است

عاقبتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه گیلان، در خصوص نتیجه بررسی علل تلفات ماهیان گرمابی استان گیلان در دوره پرورشی سال جاری گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دخیل بودن مجموعه‌ای از عوامل، شامل عوامل باکتریایی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب، عنوان "سندرم تلفات کپور نقره‌ای" منطقی است.

وی با اشاره به اینکه گیلان دارای رتبه نخست پرورش ماهیان گرمابی در کشور است و 3 هزار و 300 مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در گیلان وجود دارد، افزود: تلفات ماهیان گرمابی همواره با شروع فصل تابستان آغاز و در شهریور ماه کاهش می‌یابد، این تلفات در تابستان سالجاری در 300 مزرعه پروش ماهیان گرمابی در گیلان اتفاق افتاده است.

عاقبتی ادامه داد: در حال حاضر این تلفات در مزارع پرورش ماهی گرمابی استان فروکش کرده است.

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان گیلان اظهار کرد: آماده سازی استخرها در فصل بهار و تعویض آب می‌تواند در سال آینده تا حد زیادی از این تلفات بکاهد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش استفاده از پرمنگنات پتاسیم و سولفات مس نیز می‌تواند نقش موثری در کاهش تلفات ماهی کپور در استان ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا 5 راهکار جهت پیشگیری و مبارزه با سندرم تلفات کپور نقره‌ای (فیتوفاگ) پیشنهاد می‌شود، گفت: این راهکارها شامل استفاده از کود نیترات آمونیوم یا کودهای اختصاصی پرورش ماهی بصورت جامد یا مایع بجای کود اوره، اعزام کارشناسان دامپزشکی استان به خارج از کشور جهت گذراندن دوره‌های آموزشی توسط دفتر آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، اجرای دستورالعمل بهداشتی در خصوص پیشگیری و کنترل تلفات ماهی مصوب 24 مهرماه 91 کمیته فنی دفتر آبزیان، آموزش به تولیدکنندگان ماهیان گرمابی توسط اداره کل شیلات و ارسال داروی آزورینا از سوی دفتر آبزیان سازمان دامپزشکی به اداره کل جهت استفاده آزمایشی در مزارع منتخب استان استدیدگاه خود را بیان کنید