5 بازار عرضه آبزیان در البرز ایجاد می شود

5 بازار عرضه آبزیان در البرز ایجاد می شود

5 بازار عرضه آبزیان در البرز ایجاد می شود

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

5 بازار عرضه آبزیان در البرز ایجاد می شود

//

5 بازار عرضه آبزیان در البرز ایجاد می شود

 

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز از ایجاد پنج مرکز عرضه آبزیان در استان البرز خبر داد

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز از ایجاد پنج مرکز عرضه آبزیان در استان البرز خبر داددیدگاه خود را بیان کنید