رهاسازي 70 هزار قطعه بچه ماهي در منابع آبي جمهوري نخجوان

رهاسازي 70 هزار قطعه بچه ماهي در منابع آبي جمهوري نخجوان

رهاسازي 70 هزار قطعه بچه ماهي در منابع آبي جمهوري نخجوان

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

رهاسازي 70 هزار قطعه بچه ماهي در منابع آبي جمهوري نخجوان

//

رهاسازي 70 هزار قطعه بچه ماهي در منابع آبي جمهوري نخجوان

واحد مرکزی خبر: 70 هزار قطعه بچه ماهی در منابع آبی داخلی جمهوری نخجوان رهاسازی شدند.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت : این اقدام براساس توافقات به عمل آمده و تفاهم نامه موجود بین استانداری آذربایجان غربی و جمهوری خودمختار نخجوان برای حفظ و غنی سازی ذخایر منابع آبی داخلی جمهوری نخجوان صورت گرفت.
شیرولیلو افزود : این بچه ماهی ها شامل انواع ماهیان گرمابی آمور ، بیگ هد ، فیتوفاک و کپور در اوزان متوسط پنج گرم است که در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید کاظمی پلدشت تولید و پرورش یافتند.
یکی از مهمترین منابع آبی برای پرورش ماهی منبع آبی ارس است که در مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد و همه ساله بچه ماهیان تکثیر یافته از چهار گونه در مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید کاظمی برای غنی سازی و بازسازی ذخایر منابع آبی به این منبع آبی رهاسازی می شوددیدگاه خود را بیان کنید