ثبت فعالیت آبزی پروران گلستانی از لنز دوربین

ثبت فعالیت آبزی پروران گلستانی از لنز دوربین

ثبت فعالیت آبزی پروران گلستانی از لنز دوربین

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

ثبت فعالیت آبزی پروران گلستانی از لنز دوربین

//

ثبت فعالیت آبزی پروران گلستانی از لنز دوربین

باشگاه خبرنگاران  گرگان برا ساس اعلام روابط عمومی شیلات استان این جشنواره در دو بخش عمومی و تخصصی برای آن كه انگیزه تولید آثار تصویری در عرصه حفاظت از منابع آبی و تنوع زیستی، صنعت صید و صیادی، فرهنگ آبزی مصرفی، زندگی ساحل نشینان و بازار شیلات گسترش یابد، برگزار می شود.

سازمان شیلات ایران از رسانه های تصویری، موسسات ارتباطی، جامعه عكاسی، دانشجویان و تمامی علاقه مندان برای شركت در این جشنواره و ارسال آثار دعوت به عمل آورده است.

این جشنواره با هدف آگاه سازی جامعه در مورد لزوم حفظ ذخایر آبی و محیط زیست دریایی، تسهیل در برقراری ارتباط متقابل میان صنایع، خدمات دریایی و شیلات با رسانه ها، تقویت انگیزه تولید داخلی در میان جامعه بومی صیادی و ساحل نشینان برگزار می شود.

هم چنین آشناسازی علاقه مندان با ذخایر و گونه های مختلف دریایی، رودخانه ای و پرورشی از لحاظ زیستی و تنوع ماهیان و معرفی و تبیین الگوهای صحیح مصرف آبزیان و سبد غذاهای دریایی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است.

مهلت ارسال آثار 10 دی سال جاری است و همه علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به آدرس تهران انتهای بلوار كشاورز خیابان دكتر قریب، خیابان شهید طوسی غربی پلاك 63 واحد 4 ارسال كننددیدگاه خود را بیان کنید