ريختن فاضلاب به رودخانه بشار ياسوج فاجعه است

ريختن فاضلاب به رودخانه بشار ياسوج فاجعه است

ريختن فاضلاب به رودخانه بشار ياسوج فاجعه است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

ريختن فاضلاب به رودخانه بشار ياسوج فاجعه است

//

ريختن فاضلاب به رودخانه بشار ياسوج فاجعه است

استاندار کهگيلويه و بويراحمد با انتقاد شديد از دستگاه‌هايي که در زمينه آلودگي رودخانه بشار کم‌کاري و ضعف دارند، گفت: ريختن فاضلاب به رودخانه بشار ياسوج فاجعه است که علوم پزشکي و محيط زيست به ميدان بيايند.
سيد حسين صابري در ديدار با برخي مديران دستگاه‌هاي دولتي در کهگيلويه و بويراحمد با خطاب قرار دادن محيط زيست و دانشگاه علوم پزشکي ريختن فاضلاب شهر را به رودخانه بشار فاجعه خواند و اظهار کرد: من فقط اين موضوع را شنيدم ولي اميدوارم که صحت نداشته باشد و موضوع به اين شکلي که طرح شده نباشد.استاندار کهگيلويه و بويراحمد افزود: ريختن فاضلاب انساني شهر بزرگ ياسوج به يک رودخانه ارزشمند و کم‌نظير در دنيا دردناک و غير قابل تحمل است و در اين خصوص دانشگاه علوم پزشکي، آب و فاضلاب شهري و محيط زيست بايد پاسخگو باشند.صابري با انتقاد از وضعيت شوراي سلامت در اين استان، خطاب به برخي اعضاي شوراي سلامت اين استان گفت: شوراي سلامتي که شما مسئول آن هستيد بسيار ضعيف بوده و بايد فکري به حال آن کنيد.استاندار کهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: بدون شک همه شما بهتر از من آثار و تبعات ريختن زباله و فاضلاب به رودخانه را مي‌دانيد آن هم رودخانه بشار که انسان‌ها، جانوران، حيات وحش و محيط زيست انساني وابستگي شديدي به آن دارند. مسئول ارشد اجرايي در کهگيلويه و بويراحمد رودخانه بشار را سرمايه ارزشمند اين استان خواند و تصريح کرد: همه آثار زيان‌بار اين خطر بزرگ را در پرورش ماهيان و آبزيان، طيور، حيات وحش، زراعت و مواد غذايي و به طور کلي روي زندگي بشر مي‌دانند و مهم‌تر از همه افرادي که در اين زمينه مسئول هستند بايد متوجه اين خطرات و تاثيرات غير قابل جبران ريختن فاضلاب به رودخانه در جامعه انساني در کهگيلويه و بويراحمد باشد.وي در پاسخ به اظهارنظر يکي از مديران که گفته بود حدود 30 درصد جمعيت در شهر ياسوج زير پوشش شبکه فاضلاب نيست و فاضلاب ساير مناطق نيز کامل اجرا نشده است، گفت: اگر اين‌گونه است بدون شک از بي‌‌عرضگي و ضعف مسئولان است.استاندار کهگيلويه و بويراحمد ابراز داشت: چه پول بوده و کار به صورت کامل انجام نشده و چه مديران مسئول در اين موضوع دنبال پول نرفتند، در هر صورت نشان از بي‌عرضگي مسئولان دارد.وي در پايان با تاکيد بر لزوم هوشياري مسئولان در پاسداشت سرمايه خدادادي رودخانه بشار خاطرنشان کرد: مسئولان و همه مردم قدر نعمت کم‌نظير رودخانه بشار را بداننددیدگاه خود را بیان کنید