دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است

دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است

دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است

//

دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است

معاون برنامهریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تمام دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است

فروزنده در نخستین روز از سفر دو روزه خود به شهرستان اردل گفت پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد کارون 4 شهرستان اردل بخش مهمی در رونق شیلات استان دارد

وی با تأکید بر اینکه باید تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران این بخش فراهم شود، افزود: تمام دریاچه سد کارون 4 مستعد توسعه پرورش ماهی در قفس است.

فروزنده با بیان اینکه در حال حاضر پرورش ماهی در چهار روش و سیستم در سراسر جهان در حال گسترش است، گفت: پرورش در استخرهای خاکی، پرورش در تانک، سیستم نرسری و پرورش ماهی در قفس از جمله این روشها محسوب میشود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امروزه پرورش ماهی در قفس هم بسیار مورد توجه محققین و هم پرورش دهندگان قرار گرفته، عواملی مانند افزایش مصرف جهانی ماهی، کاهش صید ماهیان دریایی و سودآور و اقتصادی بودن باعث شده که توجه به پرورش ماهی در قفس افزایش یابد.

این مسئول اضافه کرد: پرورش ماهی در قفس یک نوع سیستم آبزی پروری است که در آن ماهی در قفس‌های نصب شده در آب نگهداری میشود در حال حاضر قفسهای پرورشی به صورت گسترده‌ای در آب‌های سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فروزنده با بیان اینکه قفس‌ها به اشکال و اندازه‌های مختلف و بسته به نیاز پرورش دهندگان ساخته میشود، گفت: معمولاً قفس‌ها به صورت چهارچوب‌هایی ساخته می‌شوند که با تورهایی با چشمه مناسب پوشیده می‌شوند، چشمههای توری باید به صورتی باشد که جریان آب بخوبی در قفس برقرار باشد، اما ماهی‌ها قادر به خروج از قفس نباشند

وی با اشاره به مزایای پرورش ماهی در قفس، ادامه داد: هزینه پایین نسبت به پرورش ماهی در استخرهای خاکی یا سیستم‌های مدار بسته، مدیریت آسان‌تر و کم هزینه‌تر، سهولت در مشاهده و بررسی میزان تغذیه ماهی و سلامت آنها، سهولت و اقتصادی بودن درمان علیه انگلها و بیماریها از جمله این مزایا محسوب میشود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری به منظور آشنایی با مشکلات شهرستان اردل به این شهرستان سفر کرده استدیدگاه خود را بیان کنید