افزايش بنادرصيادي واگذار شده به 34 بندر تا پايان سال

افزايش بنادرصيادي واگذار شده به 34 بندر تا پايان سال

افزايش بنادرصيادي واگذار شده به 34 بندر تا پايان سال

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

افزايش بنادرصيادي واگذار شده به 34 بندر تا پايان سال

//

افزايش بنادرصيادي واگذار شده به 34 بندر تا پايان سال

واحد مرکزی خبر:رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد : تا پایان سال جاری بنادر صیادی که مدیریت بهره برداری و نگهداری آنها به بخش خصوصی واگذار می شود ، به 34 بندر خواهد رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ،
غلامرضا رازقی گفت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی ،سازمان شیلات ایران نیز واگذاری مدیریت و بهره برداری بنادر صیادی را دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: تاکنون مدیریت بهره برداری و نگهداری 30 بندر به بخش خصوصی واگذار شده است.
رازقی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری ، مدیریت بهره برداری و نگهداری چهار بندر صیادی دیگر به بخش خصوصی واگذار می شود.
رازقی تصریح کرد:تعاونیهای بخش خصوصی که مدیریت نگهداری و بهره برداری بنادر صیادی را عهده دار شده اند،توانسته اند به خوبی عمل کنند و باعث افزایش بهره وری شوند.
وی گفت : واگذاری بنادر صیادی به بخش خصوصی شیلات
سبب ارتقای کیفی بنادر صیادی شده است و بنادر واگذار شده زیر نظارت مستقیم سازمان شیلات به بهترین شکل بهره برداری می شود.
رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: از بخش خصوصی حمایت می کنیم تا بهترین مدیریت را در بنادر صیادی اعمال کنند.
وی افزود : مدیریت بهره برداری و نگهداری تمام بنادر صیادی را که امکان واگذاری آنها وجود دارد در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم البته باید در نظر داشت که امکان واگذاری تمام بنادر صیادی کشور به بخش خصوصی وجود ندارد و ما در نهایت می توانیم 70 درصد بنادر صیادی واگذار کنیم.
رازقی تاکید کرد: واگذاری بندر صیادی موقعی از توجیه اقتصادی برخوردار است که مدیریت جامع تعاونی صیادی بخش خصوصی روی آن اعمال شود و سود بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابر این امکان واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری بنادر صیادی که کوچک است و از توجیه اقتصادی برای بهره برداری برخوردار نیست ، وجود ندارد.
رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: بیشتر بنادر صیادی که به زودی عملیات ساخت آنها به پایان می رسد و از شرایط لازم برای واگذاری برخوردار است ، بر اساس اولویت به تعاونی های صیادی بخش خصوصی واگذار می شونددیدگاه خود را بیان کنید