صيد 6 هزار تن ماهي کيلکا در مازندران

صيد 6 هزار تن ماهي کيلکا در مازندران

صيد 6 هزار تن ماهي کيلکا در مازندران

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

صيد 6 هزار تن ماهي کيلکا در مازندران

//

صيد 6 هزار تن ماهي کيلکا در مازندران

واحد مرکزی خبر :صیادان مازندرانی تا پایان آبان 6 هزار تن کیلکا صید کردند.
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه 430 صیاد با 44 فروند شناور هر کدام متوسط 137 تن کیلکا صید کردند افزود : بیش از 380 تن از این ماهیان کیلکا به مصرف انسانی رسیده که 44 درصد بیشتر از پارسال است .
او افزود: بقیه ماهیان صید شده برای تبدیل به سایر فرآورده ها به صنایع شیلاتی تحویل شد



دیدگاه خود را بیان کنید