تولید120تن ماهی گرمابی درخراسان شمالی

تولید120تن ماهی گرمابی درخراسان شمالی

تولید120تن ماهی گرمابی درخراسان شمالی

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

تولید120تن ماهی گرمابی درخراسان شمالی

//

تولید120تن ماهی گرمابی درخراسان شمالی

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از تولید 120 تن ماهی گرمابی دراستان خبرداد

گلداد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بجنورد، با بیان اینکه صید ماهیان گرمابی در نیمه دوم آبان ماه امسال انجام شده است، افزود: از 12واحد پرورشی ماهیان گرمابی در استان 120 تن ماهی گرمابی تولید شده است.

وی افزود: براساس برنامه پنجم توسعه درسال 91 میزان تولید ماهی گرمابی 117 تن پیش بینی شده بود که این میزان 8 درصد رشد داشته است.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: این میزان تولید در مساحتی حدود 32 هکتار و از استخرهای ذخیره کشاورزی ، مزارع پرورشی و منابع آبی استان بدست آمده است.

گلداد میزان بچه ماهی رها شده در ابتدای سال جاری در واحدهای پرورشی گرمابی را حدود 100 هزار قطعه و متوسط وزن برداشت ماهی را حدود 1.3 کیلوگرم عنوان کرد.دیدگاه خود را بیان کنید