تولید 875 تن ماهی در خراسان شمالی

تولید 875 تن ماهی در خراسان شمالی

تولید 875 تن ماهی در خراسان شمالی

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

تولید 875 تن ماهی در خراسان شمالی

//

تولید 875 تن ماهی در خراسان شمالی

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بجنورد، بابیان اینکه 54 مزارع سردآبی پرورش ماهی در استان فعال است،افزود:درحال حاضر 600 تن ماهی سرد آبی تولید شده که پیش بینی می شود تا پایان سال 800 تن ماهی سردآبی در استان افزایش یابد.

گلداد با اشاره به اینکه 12واحد پرورش ماهی گرمابی دراستان وجود دارد اظهار داشت: از این 12 واحد پرورش ماهی گرمابی 126 تن ماهی در استان تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد:ماهی گرمابی شامل ماهی آمور ،سیتو فاگ،کپور ِمعمولی وکپور سَرگُنده و ماهی سردآبی تولیدی ماهی قزل آلا بوده است.

وی افزود:درسال گذشته 867 تن ماهی سردآبی و گرمابی دراستان تولید شده که میزان تولید امسال در مقایسه با سال گذشته 9درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه 68 بهره بردار ِدر استان در بخش پرورش ماهی فعالیت دارند.گفت:بیشترین میزان پرورش ماهی در شهرستان شیروان،بجنورد و اسفراین استدیدگاه خود را بیان کنید