استفاده از آب چاه در آبزی پروری یک ضرورت در توسعه کشاورزی است

استفاده از آب چاه در آبزی پروری یک ضرورت در توسعه کشاورزی است

استفاده از آب چاه در آبزی پروری یک ضرورت در توسعه کشاورزی است

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

استفاده از آب چاه در آبزی پروری یک ضرورت در توسعه کشاورزی است

//

استفاده از آب چاه در آبزی پروری یک ضرورت در توسعه کشاورزی است

استاندار ایلام در جمع مدیران صنعت کشاورزی و برخی مدیران بانک‌ها گفت: استفاده از آب چاه‌ها در زمینه آبزی پروری کاری مفید و یکی از ضرورت های توسعه صنعت کشاورزی است

(ایسنا)، دکتر "محمود عباس زاده مشکینی" اظهار کرد: موافقتی که وزارت نیرو با بهره برداری از آب چاه‌ها در زمینه شیلات در استان ایلام به عمل آورده اقدام مسرت بخش و خوبی است.

وی بر پیگیری این توافق تاکید کرد و گفت: ما باید تولیدات کشاورزی استان ایلام را در اولویت فعلی برنامه ریزی‌های خود قرار دهیم زیرا دولت نیز در بخش تامین اعتبارات وارد عمل شده است.

مدیرکل آب منطقه‌ای استان ایلام گفت: در حال حاضر 1800حلقه چاه آب در سطح استان ایلام وجود دارد که با چنین موافقتی امکان استفاده دو منظوره از این منابع آبی در زمینه توسعه صنعت کشاورزی استان ایلام فراهم شد.

"ذوالفقار مهدی زاده" اضافه کرد: هم اینک از آب چاه‌ها تنها در زمینه زراعتی استفاده می‌شود ولی با این توافق فرصت جدیدی پیش روی جویندگان کار از جمله فارغ التحصیلان بخش کشاورزی جهت ورود به این فضای کاری فراهم شده است.

مدیر شیلات و آبزیان استان ایلام اظهار کرد: چنانچه این پروسه جدید اجرایی شود از هر آب هر حلقه چاه می‌توان یک تن ماهی استحصال کرد.

فتح الله سلیمانی تاکید کرد: چنانچه بین چاه به عنوان یک منبع آبی و مزرعه استخر دو منظوره‌ای بوجود آید افزون بر استحصال ماهی می توان ضریب کیفیت آب کشاورزی را نیز10تا 15درصد بیشتر کرد.

وی با اشاره بر کار آفرینی این پروسه اضافه کرد: با ورود بخش آبزی پروری به این فضای عملی تولید و مصرف گوشت ماهی به عنوان یک منبع تغذیه بسیارغنی بالا خواهد رفتدیدگاه خود را بیان کنید