صیدبیش از 500 تن ماهی استخوانی در گیلان

صیدبیش از 500 تن ماهی استخوانی در گیلان

صیدبیش از 500 تن ماهی استخوانی در گیلان

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صیدبیش از 500 تن ماهی استخوانی در گیلان

//

صیدبیش از 500 تن ماهی استخوانی در گیلان

باشگاه خبرنگاران گیلان ،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان گفت: از این میزان صید302 تن ماهی كفال ، 196 تن ماهی سفید و بقیه سایر گونه ها استخوانی نظیر سوف، سیم وکپور دریایی بوده است.

محمد محبوب ارزش اقتصادی این میزان صید را بیش از 65 میلیارد ریال اعلام كرد وافزود: صید 25 روز گذشته صیادان گیلانی در مقایسه بامدت مشابه پارسال تفاوتی نداشته است.

چهار هزار و 50 صیاد در 53 شركت تعاونی پره صیادی کار صید ماهیان استخوانی را در گیلان به عهده دارنددیدگاه خود را بیان کنید