سرانه مصرف ماهی در خراسان رضوي کمتر از شش کیلوگرم است

سرانه مصرف ماهی در خراسان رضوي کمتر از شش کیلوگرم است

سرانه مصرف ماهی در خراسان رضوي کمتر از شش کیلوگرم است

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

سرانه مصرف ماهی در خراسان رضوي کمتر از شش کیلوگرم است

//

سرانه مصرف ماهی در خراسان رضوي کمتر از شش کیلوگرم است

در حال حاضر سرانه مصرف ماهی در استان کمتر از شش کیلوگرم است که تا رسیدن به حد مطلوب، چهار کیلوگرم فاصله وجود دارد

مهدی‌زاده در مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد با بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به سرانه 10 کیلوگرم، برنامه‌هایی همچون برگزاری کلاس‌های ترویج مصرف آبزیان در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: بهبود روش‌های تولید آبزیان، ارتقاء مکانیزاسیون مراکز تولید، و راه‌اندازی مراکز تولیدی غذای آبزیان از دیگر برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای تولید و ترویج مصرف آبزیان در استان استدیدگاه خود را بیان کنید